PROLINE – 1001 CÂU CHUYỆN HAY ĐẦU TUẦN

08/08/2022 admin

PROLINE – 1001 CÂU CHUYỆN HAY ĐẦU TUẦN

🌿🌿Cuộc sống là chuỗi những sự việc, tình huống và câu chuyện khác nhau , có những câu chuyện vui, chuyện buồn,… nhưng mang đến cho mỗi người những trải nghiệm và bài học mới.
 
🌿🌿Những bài học mà ta rút ra được từ những câu chuyện đời thường giúp cho chúng ta trưởng thành hơn, trở thành con người hoàn thiện hơn về chân thiện mỹ với những tư duy đạo đức đúng đắn.
 
🌿🌿PROLINE triển khai Chuyên mục ” 1001 CÂU CHUYỆN ĐẦU TUẦN”, đó là những mẩu chuyện ngắn mang ý nghĩa khác nhau mà thông qua mỗi câu chuyện chúng ta lại học được một bài học để áp dụng vào trong công việc và mang đến nguồn năng lượng tích cực cho cuộc sống này.
1001 CÂU CHUYỆN ĐẦU TUẦN

1001 CÂU CHUYỆN ĐẦU

 

Bài viết liên quan