Túi hút chân không 40×60

Mã:

Túi Hút Chân Không

Kích Thước: 20×25 cm,20×30 cm, 22x32cm, 25